nr wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 809/5/2017

W najbliższym czasie

07.05.19r. godz. 17.30 - zebrania z rodzicami (oceny proponowane i sprawy organizacyjne)

do 17.05.19r. - zapisy na szkolną półkolonię

od 13.05.19r. - Dni Języka Polskiego w Szkole Promyk

od 20.05.19r. - Dni Patrona w Szkole Promyk w ramach przygotowań do nadania imienia NSP Promyk Szkoła jak Dom oraz  NOSM I stopnia Promyk 

do 31.05.19r. -  dostarczenie zdjęć legitymacyjnych (nowe legitymacje od roku szkolnego 2019/2020!)

05.06.19r.  - wystawienie ocen końcoworocznych

07.06.19r. - dyskoteka szkolna

07.06.19r. - wycieczka klas I-II

11.06.19r. godz. 16.30 (próba godz. 14.30) - koncert uczniów w Filharmonii

12.06.19r. - Rada Klasyfikacyjna

13.06.19r. - egzaminy Cambridge YLE z j.angielskiego

do 14.06.19r. - oddawanie podręczników i lektur do szkolnej biblioteki

17.06.19r. - Międzyszkolny Turniej Piłkarski

19.06.19r. - zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+