nr wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 809/5/2017

Uncategorised

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania są NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK HELENA GRZYWACZ, 70-543 Szczecin, Grodzka 34a, 70-722 Szczecin, Cynowa 9, 70-744 Szczecin, Nałkowskiej 7, 70-506 Szczecin, Teofila Starzyńskiego 3-4, NIP 8511048087  (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 434-15-91 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

 • Komunikacji z Użytkownikiem;


Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem
  a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora;

 W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 91 434-15-91.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod następującym adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 91 434-15-91.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.osm.szkolapromyk.szczecin.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK HELENA GRZYWACZ szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu www.osm.szkolapromyk.szczecin.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK HELENA GRZYWACZ jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.osm.szkolapromyk.szczecin.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem Serwisu www.osm.szkolapromyk.szczecin.pl NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK HELENA GRZYWACZ, 70-543 Szczecin, Grodzka 34a, 70-722 Szczecin, Cynowa 9, 70-744 Szczecin, Nałkowskiej 7, 70-506 Szczecin, Teofila Starzyńskiego 3-4, NIP 8511048087(dalej jako Administrator).

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

Korzystanie z Serwisu www.osm.szkolapromyk.szczecin.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 1. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika 
  w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu).
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej. 

II. Pliki „cookies”

 1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  3. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Administrator Serwisu informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu. 

III. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się
z postanowieniami Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK HELENA GRZYWACZ, 70-543 Szczecin, Grodzka 34a, 70-722 Szczecin, Cynowa 9, 70-744 Szczecin, Nałkowskiej 7, 70-506 Szczecin, Teofila Starzyńskiego 3-4, NIP 8511048087(dalej jako Administrator)
z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 91 434-15-91

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 70-543 Szczecin, Grodzka 34a.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.06.2018r.

Dzień Otwarty Szkół Promyk

9 grudnia 2017 roku szkoły „ Promyk”  otworzyły podwoje dla swoich przyszłych adeptów.  Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji.  Było kolędowanie w wykonaniu wszystkich uczniów, chętnie wspieranych przez towarzyszących im rodziców. Opiekunowie mogli wysłuchać wykładu pani  Doroty Zawadzkiej na temat trollowania. W tym czasie dzieci zajęły się pieczeniem i dekorowaniem pierniczków, dzięki czemu szkolne korytarze wypełnił aromatyczny zapach przypraw korzennych.  Wielu przyjemności dostarczył przybyłym gościom kiermasz, na którym można było nabyć piękne stroiki świąteczne lub posilić się smakowitym ciastem.

Image00007.jpgImage00025.jpgImage00059.jpgImage00050.jpgImage00022.jpgImage00052.jpgImage00031.jpgImage00041.jpgImage00048.jpgImage00044.jpgImage00023.jpgImage00009.jpgImage00046.jpgImage00016.jpgImage00039.jpgImage00017.jpgImage00011.jpgImage00002.jpgImage00034.jpgImage00029.jpgImage00058.jpgImage00018.jpgImage00055.jpgImage00003.jpgImage00051.jpgImage00057.jpgImage00053.jpgImage00027.jpgImage00042.jpgImage00026.jpgImage00040.jpgImage00001.jpgImage00056.jpgImage00005.jpgImage00020.jpgImage00045.jpgImage00014.jpgImage00033.jpgImage00043.jpgImage00012.jpgImage00062.jpgImage00013.jpgImage00060.jpgImage00006.jpgImage00010.jpgImage00015.jpgImage00038.jpgImage00030.jpgImage00037.jpgImage00035.jpgImage00047.jpgImage00019.jpgImage00061.jpgImage00036.jpgImage00008.jpgImage00049.jpgImage00054.jpgImage00028.jpgImage00021.jpgImage00024.jpgImage00032.jpgImage00004.jpg

Popisy - koncerty uczniów

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 26 styczeń 2018
Super User

Harmonogram wydarzeń szkolnych

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: sobota, 25 marzec 2017
Super User

Data/godzina

Wydarzenie

Miejsce

5.11.2016r. (sobota)

 Koncert jesienny

Niepubliczna Szkoła Muzyczna „Muzyczny Promyk”, ul. Starzyńskiego 3-4, Aula

8.12.2016r. (czwartek, godz.16.30)

Koncert Świąteczny

Filharmonia Szczecińska, Sala kameralna

21.01.2017r. (sobota)

Popisy półroczne

Niepubliczna Szkoła Muzyczna „Muzyczny Promyk”, ul. Starzyńskiego 3-4, Aula

22.04.2017r. (sobota)

II Szkolny Konkurs Pianistyczny

Niepubliczna Szkoła Muzyczna „Muzyczny Promyk”, ul. Starzyńskiego 3-4, Aula

20 i 27.05.2017r. (sobota)

Egzaminy promocyjne

Niepubliczna Szkoła Muzyczna, „Muzyczny Promyk”, ul. Starzyńskiego 3-4 Aula

10.06.2017r. (sobota)

Popisy

Niepubliczna Szkoła Muzyczna „Muzyczny Promyk", ul. Starzyńskiego 3-4, Aula

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+