nr wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 809/5/2017

Organizacja

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia "Promyk" uzyskała wpis nr 809/5/2017 do ewidencji szkół artystycznych w dniu 20 marca 2017 r. i rozpoczęła działalność dydyaktyczną z dniem 01.09.2017 r. Organem prowadzącym i dyrektorem Szkoły jest mgr Helena Grzywacz, dyrektor Żłobków i Przedszkoli Promyk oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi. Dyrektorem do spraw muzycznych NOSM I stopnia Promyk jest mgr Anna Gajewska. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.


Prowadzimy specjalności:

  • fortepian,
  • skrzypce,
  • wiolonczela,
  • gitara,
  • flet,
  • saksofon,
  • perkusja,
  • harfa.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+